Uśpieni rycerze, uśpiona sztuka – współczesne Zakopane i Tatry jako inspiracja

22.09.2018/Działania

Plener dla studentów pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego / Wydział Malarstwa ASP w Warszawie / 11-21 września 2018r. / Zakopane

mecenas: Fundacja banku PKO BP /  organizator: Fundacja im. Antoniego Rząsy ,

Szczególna rola Zakopanego, Tatr i Podhala jako źródła inspiracji dla malarzy, poetów, pisarzy i kompozytorów jest ogólnie znana. Nietrudno też znaleźć bogate ślady tej tradycji w kolekcjach muzealnych w kraju i w samym Zakopanem. Wydaje się jednak, że nazwiska klucze: Stanisław Witkiewicz, Witkacy, Szymanowski, Hasior i wiele innych, niejako zamknęły na głucho burzliwe i malownicze doświadczenia elit artystycznych XIX i XX wieku w „jaskini przeszłości”.

Teraźniejszość Zakopanego to tłumy turystów i skoncentrowany na ich obsłudze potencjał regionu. A gdzie jest sztuka? Czy uda się odnaleźć nowe, żywe przykłady ciekawych zjawisk, wydarzeń i miejsc w tak zdegradowanym wizualnie środowisku, otoczonym wiecznie pięknymi Tatrami? Czy Zakopane jest jak wyeksploatowana kopalnia inspiracji, gdzie można tylko podziwiać ślady dawnej świetności? Nawiązując do legendy o uśpionych rycerzach chcielibyśmy poszukać różnorodnymi narzędziami sztuki – jej obecności teraz. Uwolnić ją, lub przynajmniej udowodnić możliwość jej istnienia wśród dobrej i złej architektury, deptanej, pięknej przyrody, obleganych turni, czy choćby wśród szczególnej religijności i lokalnego patriotyzmu. Liczymy na pomoc artystów, którzy aktualnie w Zakopanem żyją, tworzą i wychowują młodych twórców w tradycji, która wciąż istnieje i inspiruje.

Jarosław Modzelewski

 

W plenerze udział wzięli studenci wydziału malarstwa ASP w Warszawie, z pracowni profesora Jarosława Modzelewskiego oraz gościnnie uczniowie  Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara pod opieką  p. Ireneusza Bęca

2017 © Galeria Antoniego Rząsy