Sainte Anne

Święta Anna Samotrzecia

1960-61, bois polychrome, dimensions: 104,5 x 42 x 34 cm

2017 © Galeria Antoniego Rząsy