letnie oprowadzania

22.06.2021/Działania
5 lipca, 119 lipca godzina 17.00
Zwiedzanie galerii połączone z opowieścią o twórczości Antoniego Rząsy w kontekście historii Zakopanego, szczególnie przedwojennej Szkoły Przemysłu Drzewnego i powojennej Szkoły Kenara.
Wizyta w pracowni rzeźbiarskiej Marcina Rząsy.
Otwarta w 1976 roku Galeria jest dziełem Antoniego Rząsy, jednego z najciekawszych rzeźbiarzy polskich drugiej połowy XX wieku. Jest dziełem dojrzałym – teatrem rzeźb, w którym każda gra swoją rolę. Dzisiaj Galeria jest nie tylko schronieniem prac Rząsy, ale daje życie nowej sztuce i energię następnym pokoleniom. Jest miejscem Rodziny Rząsów: trzech pokoleń artystów i wędrowców, nauczycieli i uczniów.
Zgłoszenia:
galeria @antonirzasa.pl
tel. 695482204
bilety: 20 zł
(dzieci i młodzież do 18 lat wstęp wolny)

fot. Andrzej Atemborski

2017 © Galeria Antoniego Rząsy