Pływak

1960-61, drewno polichromowane, wymiary 151 x 76 x 40 cm

Staram się każdą rzeźbę tak robić, aby nie tylko twarz, ale cała postać była wyrazicielką zamierzonej idei. W tym celu niektóre postacie deformuję, aby głośniej powiedzieć to, co mam przez rzeźbę wyrazić. Nigdy nie deformuję dla samej deformacji.
Antoni Rząsa

2017 © Galeria Antoniego Rząsy