PROGRAM konferencji w stulecie urodzin Antoniego Rząsy

22.11.2019/Działania

29 listopada – 1 grudnia 2019 roku

w Galerii Antoniego Rząsy przy ulicy Bogdańskiego 16a w Zakopanem

Goście specjalni:

Katarzyna Chrudzimska-Uhera – historyczka sztuki

Michał Janocha – historyk sztuki, teolog, biskup pomocniczy warszawski

Michał Klinger – teolog prawosławny

W czasie konferencji chcemy spojrzeć na dorobek Antoniego Rząsy przez pryzmat miejsca i doświadczeń kształtujących Jego osobowość we wczesnym etapie życia oraz podjąć próbę ukazania związków artysty z miejscem, z którego pochodził, terenu, na którym współistnieli grekokatolicy, prawosławni i katolicy, gdzie, jak pisał Wawrzyniec Brzozowski, Rzym od wieków mieszał się z Bizancjum, a surowi Święci z ikon współistnieli pokojowo z pucołowatymi Świątkami z katolickich kapliczek. Dotarcie do korzeni i analiza tychże ma być punktem wyjścia do współczesnej interpretacji rzeźb Antoniego Rząsy. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytania o sens Jego sztuki i o siłę bądź słabość języka, jakim przemawia. A także spojrzeć na Jego twórczość przez pryzmat jej genezy.

PROGRAM

29 listopada, piątek

17.30 – WERNISAŻ

Futoma Antoniego Rząsy – poplenerowa wystawa fotografii.

Ania Winkler – Studio Hans Lukas, Paryż

Janek Brykczyński – Sputnik, Warszawa

Magda Ciszewska-Rząsa – Galeria Rząsy, Zakopane

19.30 – KONCERT

Stanisław Słowiński – specjalny recital w ramach Visions Promo Tour ‘19-‘20

www.stanislawslowinski.pl

30 listopada, sobota

14.30 – 15.30 PRELEKCJE, część pierwsza

Magda Ciszewska-Rząsa i Ania Winkler

Do Futomy jedź. Trzeba być w Futomie koniecznie

dr hab. prof. PWSZ Karol Gąsienica-Szostak 

(…) pęka drewno (…)

Kinga Zuber (Muzeum Tatrzańskie)

Triumf życia w rzeźbach Antoniego Rząsy

15.30 – 16.00 przerwa

16.00-17.15 – PRELEKCJE, część druga

dr hab. prof. UKSW Katarzyna Chrudzimska-Uhera 

Rząsa, Hasior, Kulon itd., czyli „Rzeźba profesjonalnych artystów plastyków inspirowana sztuką ludową”. 

Przypadek Antoniego Rząsy.

Julita Dembowska 

(Muzeum Tatrzańskie)

… Razem oglądaliśmy te drzewa… 

o artystycznych przyjaźniach.

Waldemar Zdrojewski (Galeria Obserwacja- Fundacja Pompka)

dr hab. prof. Krzysztof Jabłonowski (ASP  Warszawa )

Spotkanie: Antoni Rząsa, rzeźbiarz – Jan Styczyński, fotograf

Promocja książki „Antoni Rząsa.Panteon” Kinga Zuber

Projekt dofinansowany przez Ministra MKiDN, Instytut Książki w Krakowie.

17.15 – 17.30 przerwa

17.30 – 19.00 – SPOTKANIE

Wspominanie Antoniego Rząsy – spotkanie z przyjaciółmi i uczniami artysty poprowadzi Maciej Krupa. 

Swoją obecność zapowiedzieli m.in. Urszula Kenar, Hanna Waloch, Stanisław Cukier, Michał Gąsienica-Szostak, Zenon Remi

1 grudnia, niedziela

10.00 – Msza Święta w Galerii Antoniego Rząsy celebrowana przez biskupa Michała Janochę.

11.30 – 13.30 – PRELEKCJE, część trzecia

dr hab. prof. UKSW, 

biskup Michał Janocha 

Drewno udręczone. O stylu światopoglądowym Antoniego Rząsy.

Michał Klinger 

Ikona Antoniego Rząsy; spostrzeżenia teologa prawosławnego.

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Michał Janocha, Michał Klinger – dyskusja podsumowująca.

Konferencję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

DZIEKUJEMY I POLECAMY:

Willę  5 dolin – http://www.willa5dolin.pl

Cukiernię Samanta – https://www.cukierniasamanta.pl

2017 © Galeria Antoniego Rząsy