Małgorzata Mirga-Tas SIDE THAWENCA. USZYTE NIĆMI

02.10.2019/Działania

Wystawa czynna 4.10.2019 – 24.11.2019 codziennie po umówieniu telefonicznym 18 206 69 69, 695 48 22 04

27.10.2019 |niedziela| g. 16.00 spotkanie z autorką i oprowadzanie po wystawie | prosimy o zgłoszenia telefoniczne.

Małgorzata Mirga-Tas jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznycjh im. Antoniego Kenara i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby. W swoich pracach opowiada często o codzienności, o codzienności zwykłych ludzi.
Podobnie jak w przypadku Antoniego Rząsy w centrum jej twórczości jest człowiek. I podobnie jak Rząsa, między greko- a rzymskokatolicką, wychowała się na styku dwóch kultur – polskiej i romskiej.
Wystawa zorganizowana w ramach Roku Rząsy odnosi się do bycia na tym właśnie „pograniczu”, do funkcjonowania w dwóch światach i łączeniu tych światów poprzez sztukę.

Artystka mówi o swoich pracach:
„SIDE THAWENCA – uszyte nićmi” to pozszywane skrawki pamięci momentów z życia romskich kobiet. Większość z nich znałam i znam, są mi bliskie. To moja mama, moja babcia, moje ciocie. Kobiety, których los często nie rozpieszczał. To dlatego ich losy i sylwetki wydają mi się tak poruszające.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2017 © Galeria Antoniego Rząsy