Fundacja

Fundacja im. Antoniego Rząsy powstała w 1991 roku z inicjatywy Madame Michelle Kokosowski.
Jej założycielami są Wojciech Butkiewicz, Juliusz Sokołowski i Marcin Rząsa.

Fundację prowadzą Magda i Marcin Rząsowie.

Celem Fundacji jest:
1. Upowszechnienie twórczości Antoniego Rząsy.
2. Prowadzenie i wspieranie działalności przyczyniającej się do rozwoju kultury i sztuki w Polsce.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie działalności Galerii Antoniego Rząsy w Zakopanem,
2. organizowanie wystaw Antoniego Rząsy poza Galerią,
3. prowadzenie akcji popularyzujących twórczość Antoniego Rząsy za pośrednictwem różnych form przekazu,
4. prezentacje twórczości fotograficznej Haliny Rząsy,
5. działalność wystawienniczą prezentującą twórczość artystów profesjonalnych, amatorów i studentów szkół artystycznych,
6. działalność wydawniczą w zakresie związanym z celami Fundacji,
7. organizacje imprez towarzyszących działalności wystawienniczej /spotkania autorskie, koncerty, spektakle, pokazy filmowe itp./

Fundacja im. Antoniego Rząsy
ul. Bogdańskiego 16a, Zakopane
KRS 0000066595,
Regon 490000575,
Numer konta: PKO BP 44 1020 3466 0000 9002 0024 5258

2017 © Galeria Antoniego Rząsy