Prace

Antoniego Rząsy

…praca to moja straszna broń, moja broń ostateczna…

Antoni Rząsa

Robił je z radością dotykania drewna, z jakąś wielką czułością…
…charakterystyczne dla rzeźb Antka niesłychane ciepło, ludzkie ciepło w dotykaniu rzeźby, w konstruowaniu jej, w formowaniu jej detalu.

Barbara Zbrożyna

2017 © Galeria Antoniego Rząsy