Konferencja w stulecie urodzin Antoniego Rząsy

14.10.2019/Działania

Zakopane 29 listopada – 1 grudnia 2019 r.

W 2019 roku przypada setna rocznica urodzin Antoniego Rząsy, jednego z najważniejszych polskich artystów powojennych. Z tej okazji zapraszamy na konferencję naukową poświęconą jego twórczości.

Chcemy spojrzeć na dorobek Antoniego Rząsy przez pryzmat miejsca i doświadczeń kształtujących Jego osobowość we wczesnym etapie życia oraz podjąć próbę ukazania związków artysty z miejscem, z którego pochodził, terenu, na którym współistnieli grekokatolicy, prawosławni i katolicy, gdzie, jak pisał Wawrzyniec Brzozowski, Rzym od wieków mieszał się z Bizancjum, a surowi Święci z ikon współistnieli pokojowo z pucołowatymi Świątkami z katolickich kapliczek.

Dotarcie do korzeni i analiza tychże ma być punktem wyjścia do współczesnej interpretacji rzeźb Antoniego Rząsy. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytania o sens Jego sztuki i o siłę bądź słabość języka, jakim przemawia. A także spojrzeć na Jego twórczość przez pryzmat jej genezy. 

Konferencja zostanie podzielona na kilka bloków tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

– twórczość Antoniego Rząsy;

– miejsce, kontekst miejsca i jego wpływ na twórczość artysty;

– wpływ kultury wschodniej na twórczość artystów współczesnych;

– inspiracje sztuką dawną i sztuką ludową w sztuce współczesnej;

– spotkanie z rzeźbami Antoniego Rząsy dziś – analiza i interpretacja.

Referaty wygłoszą:

Katarzyna Chrudzimska-Uhera – historyczka sztuki

Michał Janocha – historyk sztuki, teolog, biskup pomocniczy warszawski

Michał Klinger – teolog prawosławny

Planowane są dwa rodzaje wystąpień:

– referat (ok. 30 min., do druku arkusz drukarski, czyli 40000 znaków)

– komunikat (ok. 15 min., do druku pół arkusza drukarskiego)

Do programu konferencji prosimy zgłaszać referaty dotyczące wyżej wymienionej tematyki. Czas wystąpienia nie może przekraczać 30 minut. Nie pobieramy opłat konferencyjnych.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tematu oraz krótkim abstraktem

(max 1800 znaków) prosimy nadsyłać najpóźniej do 8 listopada na adres e-mailowy: 

galeria@antonirzasa.pl

O zakwalifikowaniu zgłoszonego wystąpienia organizatorzy poinformują do 15.11.2019.

Program konferencji zostanie rozesłany do uczestników drogą mailową do 20.11.2019.

Konferencja odbędzie się w Galerii Antoniego Rząsy przy ul. Bogdańskiego 16a w Zakopanem.

Wydarzenia towarzyszące:

– wystawa fotograficzna Futoma Antoniego Rząsy– owoc pleneru fotograficznego, który odbył się w czerwcu tego roku. Będzie to opowieść o współczesnej Futomie, jej mieszkańcach, śladach przeszłości i o tym, co wydaje się tam niezmienne.

Autorzy:

Ania Winkler, Hans Lukas – Paryż 

Janek Brykczyński – Sputnik, Warszawa 

Magda Ciszewska-Rząsa – Galeria Rząsy, Zakopane 

oraz Halina Rząsowa (zdjęcia archiwalne )

– Recital skrzypka Stanisława Słowińskiego 

Visions Promo Tour ‘19–‘20 https://www.stanislawslowinski.pl

2017 © Galeria Antoniego Rząsy